id8-ST3022-e1450957048415

مرکز پژوهشی آپا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

id8-slide_32

دوره های آموزشی

آموزش ارزيابی امنيتی

آموزش كدنويسی امن

آموزش فورنسيک و پيجويی حوادث

id8-how-to-coordinate-security-incident-response-MSSP21-e1450957569454

آگاهی رسانی

پشتیبانی

امداد

id8-digital-forensic-investigator2-e1450957424814

ارزيابی امنيتی و تست نفوذ

id8-RCM-Chain-with-Red-Link2-e1450957499192

رصد آخرین آسیب‌پذیری‌ها

id8-networking21-e1450957525897

خدمات امنيت سايبر برای سازمان‌ها

با توجه به افزایش تعداد حوادث امنیتی کامپیوتری و لزوم وجود مراکز پژوهشی دانشگاهی برای پشتیبانی و رفع نیازهای پژوهشی جامعه در این حوزه، و با انگیزه ارتقای دانش و توان مهندسی در حوزه امنیت سیستم های کامپیوتری و پردازش اطلاعات و انتقال نتایج به جامعه، مرکز پژوهشی آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی، امداد برای آسیب‌پذیری‌ها و حوادث امنیتی سایبری) دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از اواخر سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نمود.

آپا لفظی اختصاری است که از سه حرف اول کلمات آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد تشکیل شده است.

بیشتر