مقالات

۲۴شهریور ۱۴۰۰

LQQW: کابوس بی‌پایانِ باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۶/۲۴|مقالات|بدون ديدگاه

۲۲شهریور ۱۴۰۰

WIOT: کابوس بی‌پایانِ باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۶/۲۲|مقالات|بدون ديدگاه

۱۴شهریور ۱۴۰۰

ORKF: کابوس بی‌پایانِ باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۶/۱۴|مقالات|بدون ديدگاه

۱۳شهریور ۱۴۰۰

EFDC: کابوس بی‌پایانِ باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۶/۱۳|مقالات|۸ ديدگاه

۳۰مرداد ۱۴۰۰

CWE Top 25: خطرناک‌ترین ضعف‌های نرم‌افزاری سال ۲۰۲۱ میلادی

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۳۰|مقالات|بدون ديدگاه

۲۵مرداد ۱۴۰۰

خطرناک‌ترین‌ نقص‌های افشا شده در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱: فهرستی از ۳۰ آسیب‌پذیری امنیتی حیاتی‌ِ دارای بیشترین تعداد بهره‌برداری توسط هکرها

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۲۵|مقالات|بدون ديدگاه

۲۱مرداد ۱۴۰۰

REQG: طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد.

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۲۱|مقالات|بدون ديدگاه

۱۴مرداد ۱۴۰۰

MUUQ: طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد.

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۱۴|مقالات|۲ ديدگاه

۱۴مرداد ۱۴۰۰

NOOA: طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد.

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۱۴|مقالات|۸ ديدگاه

۱۰مرداد ۱۴۰۰

GUER: طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد.

توسط |۱۴۰۰/۰۵/۱۰|مقالات|۲ ديدگاه