مقالات

۶خرداد ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر افزار منتشر شده از باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار COVM

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۰۶|مقالات|۲ ديدگاه

۶خرداد ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر افزار منتشر شده از باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار KOTI

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۰۶|مقالات|۲ ديدگاه

۲۴اردیبهشت ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر افزار منتشر شده از باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار MZLQ

توسط |۱۳۹۹/۰۲/۲۴|مقالات|۲ ديدگاه

۲۴اردیبهشت ۱۳۹۹

چگونه باج‌گیر افزار KJHslgjkjdfg را از روی سیستم خود پاک کنیم؟ آیا بازیابی فایل‌های رمز شده امکان‌پذیر است؟

توسط |۱۳۹۹/۰۲/۲۴|مقالات|بدون ديدگاه

۲۱اردیبهشت ۱۳۹۹

نحوه پاک کردن و بازیابی فایل‌های رمز شده توسط باج‌گیر افزار QEWE

توسط |۱۳۹۹/۰۲/۲۱|مقالات|بدون ديدگاه

۲۰اردیبهشت ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر افزار منتشر شده از باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار SQPC

توسط |۱۳۹۹/۰۲/۲۰|مقالات|بدون ديدگاه

۱۵اردیبهشت ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر افزار منتشر شده از باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار MPAL

توسط |۱۳۹۹/۰۲/۱۵|مقالات|بدون ديدگاه

۳اردیبهشت ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر افزار منتشر شده از باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار LEZP

توسط |۱۳۹۹/۰۲/۰۳|مقالات|۱۸ ديدگاه

۱اردیبهشت ۱۳۹۹

باج‌گیر افزاری دیگر از خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار MPAJ

توسط |۱۳۹۹/۰۲/۰۱|مقالات|بدون ديدگاه

۱اردیبهشت ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر افزار منتشر شده از باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار LALO

توسط |۱۳۹۹/۰۲/۰۱|مقالات|بدون ديدگاه