مقالات

۲۰شهریور ۱۳۹۹

آخرین باجگیرافزار منتشر شده از خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Kasp

توسط |۱۳۹۹/۰۶/۲۰|مقالات|بدون ديدگاه

۱۶شهریور ۱۳۹۹

باجگیر افزار Makop چیست؟ آیا امکان بازیابی فایل‌ها وجود دارد؟

توسط |۱۳۹۹/۰۶/۱۶|مقالات|بدون ديدگاه

۱۰شهریور ۱۳۹۹

آخرین باجگیرافزار منتشر شده از خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Boop

توسط |۱۳۹۹/۰۶/۱۰|مقالات|۲ ديدگاه

۲شهریور ۱۳۹۹

آخرین باجگیرافزار منتشر شده از خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Kook

توسط |۱۳۹۹/۰۶/۰۲|مقالات|بدون ديدگاه

۲۰مرداد ۱۳۹۹

باجگیر افزار Alpha Crypt با افزودن پسوند exx فایل‌های شما را رمز می‌کند.

توسط |۱۳۹۹/۰۵/۲۰|مقالات|بدون ديدگاه

۱۵مرداد ۱۳۹۹

آخرین باجگیرافزار منتشر شده از خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Nile

توسط |۱۳۹۹/۰۵/۱۵|مقالات|۲ ديدگاه

۱۴مرداد ۱۳۹۹

باجگیرافزار Kodc: یکی دیگر از باجگیرافزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU

توسط |۱۳۹۹/۰۵/۱۴|مقالات|بدون ديدگاه

۱۳مرداد ۱۳۹۹

باجگیرافزار Jope: یکی دیگر از باجگیرافزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU

توسط |۱۳۹۹/۰۵/۱۳|مقالات|بدون ديدگاه

۳۱تیر ۱۳۹۹

باجگیرافزاری دیگر از خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Maas

توسط |۱۳۹۹/۰۴/۳۱|مقالات|بدون ديدگاه

۳۰تیر ۱۳۹۹

آخرین باجگیرافزار منتشر شده از خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Kuus

توسط |۱۳۹۹/۰۴/۳۰|مقالات|بدون ديدگاه