۲۸مهر ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار ofoq

توسط |۱۴۰۱/۰۷/۲۸|مقالات|بدون ديدگاه

۲۷مهر ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار mmpu

توسط |۱۴۰۱/۰۷/۲۷|مقالات|بدون ديدگاه

۹شهریور ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار qqlo

توسط |۱۴۰۱/۰۶/۰۹|مقالات|بدون ديدگاه

۱۹مرداد ۱۴۰۱

حقیقت در مورد False Positive ها در امنیت

توسط |۱۴۰۱/۰۵/۱۹|مقالات|بدون ديدگاه

۲۵تیر ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Kkia

توسط |۱۴۰۱/۰۴/۲۵|مقالات|بدون ديدگاه

۳۱خرداد ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Ufwj

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۳۱|مقالات|بدون ديدگاه

۳۰خرداد ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Bbzz

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۳۰|مقالات|بدون ديدگاه

۱۷خرداد ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Jhgn

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۱۷|مقالات|بدون ديدگاه

۸خرداد ۱۴۰۱

باج‌گیر افزار Puma همچنان در حال آلوده کردن سیستم‌ها و رمزگذاری فایل‌ها

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۰۸|مقالات|بدون ديدگاه

۵خرداد ۱۴۰۱

یکی دیگر از باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Avyu

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۰۵|مقالات|بدون ديدگاه