۳خرداد ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار FEFG

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۰۳|مقالات|بدون ديدگاه

۷فروردین ۱۴۰۱

نتایج مطالعه شکار تهدیدات SANS 2020

توسط |۱۴۰۱/۰۱/۰۷|مقالات|بدون ديدگاه

۲۱اسفند ۱۴۰۰

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Iiof

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۲۱|مقالات|بدون ديدگاه

۱۸اسفند ۱۴۰۰

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Tisc

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۱۸|مقالات|بدون ديدگاه

۱۸اسفند ۱۴۰۰

تهدید مداومِ آسیب‌پذیری‌های امنیتی اصلاح‌نشده

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۱۸|مقالات|بدون ديدگاه

۱۱اسفند ۱۴۰۰

یکی دیگر از باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Godes

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۱۱|مقالات|بدون ديدگاه

۱۱اسفند ۱۴۰۰

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار OOII

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۱۱|مقالات|بدون ديدگاه

۱۱اسفند ۱۴۰۰

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار CKAE

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۱۱|مقالات|بدون ديدگاه

۳اسفند ۱۴۰۰

هوشیاری در مقابل تهدیدات SANS 2020

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۰۳|مقالات|بدون ديدگاه

۲۰بهمن ۱۴۰۰

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار HOOP

توسط |۱۴۰۰/۱۱/۲۰|مقالات|بدون ديدگاه