اخبار

۲۹بهمن ۱۳۹۹

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیرافزار PLAM

توسط |۱۳۹۹/۱۱/۲۹|مقالات|بدون ديدگاه

۵بهمن ۱۳۹۹

انتشار جزئیاتی در مورد یک آسیب‌پذیری اخیر قابل بهره‌برداری از راه دور در سیستم‌عامل ویندوز

توسط |۱۳۹۹/۱۱/۰۵|آسیب پذیری ها|بدون ديدگاه

۲۴دی ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیرافزار منتشر شده از خانواده STOP/DJVU: باج‌گیرافزار Coos

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۴|مقالات|۲ ديدگاه

۲۱دی ۱۳۹۹

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد: باج‌گیرافزار Qlkm

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۲۱|مقالات|۴ ديدگاه

۱۴دی ۱۳۹۹

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد: باج‌گیرافزار igal

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۱۴|مقالات|بدون ديدگاه

۲دی ۱۳۹۹

طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد: باج‌گیرافزار Omfl

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۰۲|مقالات|بدون ديدگاه

۱دی ۱۳۹۹

باج‌گیر افزار Mount Locker و اخاذی دوگانه

توسط |۱۳۹۹/۱۰/۰۱|اخبار امنیتی|بدون ديدگاه

۲۷آذر ۱۳۹۹

استفاده‌ی مهاجمان باج‌افزاری از دژافزار SystemBC با RAT و پروکسی Tor

توسط |۱۳۹۹/۰۹/۲۷|اخبار امنیتی|بدون ديدگاه

۲۷آذر ۱۳۹۹

باج‌گیر افزاری دیگر از خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Pedro

توسط |۱۳۹۹/۰۹/۲۷|مقالات|بدون ديدگاه

۲۵آذر ۱۳۹۹

کابوس بی‌پایان باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Booa

توسط |۱۳۹۹/۰۹/۲۵|مقالات|بدون ديدگاه