اخبار

۲۰شهریور ۱۳۹۹

آخرین باجگیرافزار منتشر شده از خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Kasp

توسط |۱۳۹۹/۰۶/۲۰|مقالات|بدون ديدگاه

۱۶شهریور ۱۳۹۹

باجگیر افزار Makop چیست؟ آیا امکان بازیابی فایل‌ها وجود دارد؟

توسط |۱۳۹۹/۰۶/۱۶|مقالات|بدون ديدگاه

۱۰شهریور ۱۳۹۹

آخرین باجگیرافزار منتشر شده از خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Boop

توسط |۱۳۹۹/۰۶/۱۰|مقالات|۲ ديدگاه

۲شهریور ۱۳۹۹

آخرین باجگیرافزار منتشر شده از خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Kook

توسط |۱۳۹۹/۰۶/۰۲|مقالات|بدون ديدگاه

۲۷مرداد ۱۳۹۹

یک نقص در گوگل کروم به مهاجمان اجازه می‌دهد تا سیستم حفاظتی CSP را دور بزنند.

توسط |۱۳۹۹/۰۵/۲۷|آسیب پذیری ها|بدون ديدگاه

۲۶مرداد ۱۳۹۹

انتشار بسته‌ی به روزرسانی‌های ماه اوت ۲۰۲۰ توسط مایکروسافت به منظور برطرف کردن ۱۲۰ آسیب‌پذیری

توسط |۱۳۹۹/۰۵/۲۶|آسیب پذیری ها|بدون ديدگاه

۲۰مرداد ۱۳۹۹

باجگیر افزار Alpha Crypt با افزودن پسوند exx فایل‌های شما را رمز می‌کند.

توسط |۱۳۹۹/۰۵/۲۰|مقالات|بدون ديدگاه

۱۵مرداد ۱۳۹۹

آخرین باجگیرافزار منتشر شده از خانواده‌ی STOP/DJVU: باجگیر افزار Nile

توسط |۱۳۹۹/۰۵/۱۵|مقالات|۲ ديدگاه

۱۴مرداد ۱۳۹۹

باجگیرافزار Kodc: یکی دیگر از باجگیرافزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU

توسط |۱۳۹۹/۰۵/۱۴|مقالات|بدون ديدگاه

۱۳مرداد ۱۳۹۹

باجگیرافزار Jope: یکی دیگر از باجگیرافزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU

توسط |۱۳۹۹/۰۵/۱۳|مقالات|بدون ديدگاه