اطلاعات تماس

نشانی پست الکترونیک کدپستی تلفن تماس
تهران – خیابان حافظ – ابتدای خیابان رشت – درب فارابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – ساختمان مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سریع – طبقه همکف – مرکز پژوهشی آپا autcert@aut.ac.ir ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱ ۰۲۱۶۶۴۶۰۳۰۸

مدیر مرکز پژوهشی آپا:

دکتر بابک صادقیان (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات)

پست الکترونیک: basadegh@aut.ac.ir