مرکز آپای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با بهره‌گیری از نظرات اساتید رشته امنیت فناوری اطلاعات اقدام به تهیه لغت‌نامه تخصصی امنیت اطلاعات کرده است. این لغت‌نامه چندین بار در سال به‌روزرسانی شده و این لغات به ترتیب حروف الفبا لیست شده‌اند. می‌توانید پیشنهادات خود را با آدرس autcert@aut.ac.ir در میان بگذارید.

دیگر معادل‌ها معادل فارسی لغت
دسترسی access
پیچیدگی دسترسی access complexity
بردار (ناحیه) دسترسی access vector
حساب کاربری account
مدیر admin
اجرایی یا مدیریتی administrative 
مشورتی advisory
اعلام خطر alarm
هشدار alert
دقت تحلیلی analytical rigor
فروشگاه‌های برنامه کاربردی app stores
برنامه‌ها apps
فن‌ساخته artifact
دارایی asset
پیچیدگی حمله attack complexity
تصدیق اصالت authentication
مجوزدهی authorization
دسترس‌پذیری availability
در پشتی backdoor
پشتیبان backup
بازیگر شرور bad actor
نمره پایه base score
بی آزار – بی خطر benign
سوگیری bias
قطعه block
بات‌نت botnet
سرریز بافر buffer overflow
دور زدن برگذشتن – عبور کردن bypass
کمپین campaign
گواهینامه certificate
متولی گواهینامه certificate authority
در مخاطره انداختن compromise
محرمانگی confidentiality
پیکربندی configuration
تنظیمات configurations
مصرف consumption
زمینه context 
هماهنگ coordinated
هسته core
اقدام مقابله ای countermeasure
کانال نهان covert channel
اعتبارنامه مدارک credentials
پلتفرم cross-platform
جعل درخواست متقابل سایت Cross-Site Request Forgery
ارز مجازی cryptocurrency
مجرمان سایبری cybercriminals
امنیت سایبری cybersecurity
داده محور data-driven
رمزگشایی واضح کردن – ترجمه کردن decrypt
پیش‌فرض default
ارائه‌دهنده‌ demonstrative
ممانعت از سرویس denial of service
ارجاع مجدد dereference
توالی‌برداری deserialization
سازنده developer
قابل‌درک digestible
امضای دیجیتال digital signature
فاش کردن disclose
توزیع کردن – پخش کردن distribute
بارگیری download
درایو drive
از کار افتادن dump
حمله امحاق eclipse attack
نامه الکترونیک email
تقلید کننده (تقلید کار) emulator
رمز کردن encrypt
بهره برداری کردن
exploit
نمره قابلیت بهره‌برداری exploitability score
در معرض قرارگرفتن exposed
در معرض exposure
مرجع نهاد خارجی External Entity Reference
فایروال firewall
شرکت firm
نقیصه flaw
قلاشی فریبکاری مالی fraud
دروازه gateway
رخنه hack
خسارت بار harmful 
سرآیند header
شبکه طعمه honeynet
سیستم طعمه honeypot system
کانون hotspot
غیرقانونی illegitimate 
تاثیر Impact
نمره تاثیر impact score
نوع تاثیر impact type
جعل هویت کردن impersonate
در سطح اینترنت in the wild
تزریق injection
آلوده کردن infect
نفوذ کردن infiltrate 
امنیت اطلاعات information security
استراق اطلاعات information theft
تزریق کردن inject
نصب کردن install
سرریز عدد صحیح integer overflow
صحت integrity
مداخله کردن intercept 
واسط interface
درونی Internal
اینترنت اشیا internet of things (IoT)
نشت کردن leak
قانونی legit
پیوند link
موذی malicious
آسیب رسان (کد) malicious
بدافزار دُژافزار malware
نگاشت‌ mapping
مبتنی بر حافظه memory-based
کاهش دادن mitigate
خنثی‌سازی neutralization
مبهم سازی obfuscation
آنلاین online
اپراتور operator 
بیرون رونده outgoing
خارج از محدوده out-of-bounds
اضافه بار overload
مالک owner
وصله patch
پیمایش مسیر path traversal
محموله payload
طعمه گذاری شده phishing
حمله طعمه‌گذاری phishing attack
خط مشی policy
شیوع prevalence
کلید خصوصی private key
سطح دسترسی اختیارات privilege
اختیارات لازم privileges required
پروتکل protocol
نایب proxy
راه اندازی مجدد reboot
بازگشت recursion
بازپخش relay
نگاشت مجدد remapping
از راه دور remotely
بازیابی کردن restore
لغو کردن revoke
مسیریاب router
وسعت، حوزه scope
کلید جلسه session key
شدت severity
شبیه‌ساز simulator
گوشی هوشمند smartphone
حمله تفرّق هویت حمله سی‌بل sybil attack
همگام‌سازی synchronization
سامانه system
طرف ثالث third-party
کاهش throttling
ابزار tool
ترویان Trojan
مورد وثوق – ثقه trusted 
سردرگمی نوع type confusion
اشاره‌گر تعریف نشده undefined pointer
پاک کردن uninstalling
وصله نشده unpatched
به روز رسانی update
بارگذاری upload
تعاملات کاربر user interaction
تحقیق کردن اعتبار validate
تحقق اعتبار validation
نوع variant
بررسی کردن – تحقیق کردن صحت verify
ویروس کامپیوتر ویروس‌واره virus
آسیب پذیری vulnerability
آسیب پذیر vulnerable
ضعف weakness
کرم کامپیوتر کرم‌واره worm

آخرین به‌روز‌رسانی: شهریور ۱۴۰۰