مرکز آپای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با بهره‌گیری از نظرات اساتید رشته امنیت فناوری اطلاعات اقدام به تهیه لغت‌نامه تخصصی امنیت اطلاعات کرده است. می‌توانید پیشنهادات خود را با آدرس autcert@aut.ac.ir در میان بگذارید.

دیگر معادل‌ها معادل فارسی لغت
دسترسی access
پیچیدگی دسترسی access complexity
بردار (ناحیه) دسترسی access vector
حساب کاربری account
مدیر admin
اجرایی یا مدیریتی administrative 
مشورتی advisory
فروشگاه‌های برنامه کاربردی app stores
برنامه‌ها apps
دارایی asset
پیچیدگی حمله attack complexity
تصدیق اصالت authentication
دسترس‌پذیری availability
در پشتی backdoor
پشتیبان backup
بازیگر شرور bad actor
نمره پایه base score
بی آزار – بی خطر benign
قطعه block
بات‌نت botnet
سرریز بافر buffer overflow
دور زدن برگذشتن – عبور کردن bypass
کمپین campaign
گواهینامه certificate
متولی گواهینامه certificate authority
در مخاطره انداختن compromise
محرمانگی confidentiality
پیکربندی configuration
تنظیمات configurations
زمینه context 
هماهنگ coordinated
هسته core
اقدام مقابله ای countermeasure
کانال نهان covert channel
مدارک credentials
پلتفرم cross-platform
مجرمان سایبری cybercriminals
امنیت سایبری cybersecurity
رمزگشایی واضح کردن – ترجمه کردن decrypt
پیش فرض default
ممانعت از سرویس denial of service
سازنده developer
امضای دیجیتال digital signature
فاش کردن disclose
توزیع کردن – پخش کردن distribute
بارگیری download
درایو drive
از کار افتادن dump
نامه الکترونیک email
رمز کردن encrypt
بهره برداری کردن
exploit
نمره قابلیت بهره‌برداری exploitability score
در معرض exposed
فایروال firewall
شرکت firm
نقص flaw
قلاشی فریبکاری مالی fraud
دروازه gateway
رخنه hack
خسارت بار harmful 
سرآیند header
کانون hotspot
غیرقانونی illegitimate 
تاثیر Impact
نمره تاثیر impact score
نوع تاثیر impact type
جعل هویت کردن impersonate
در سطح اینترنت in the wild
آلوده کردن infect
نفوذ کردن infiltrate 
امنیت اطلاعات information security
استراق اطلاعات information theft
تزریق کردن inject
نصب کردن install
صحت integrity
مداخله کردن intercept 
واسط interface
درونی Internal
اینترنت اشیا internet of things (IoT)
نشت کردن leak
قانونی legit
پیوند link
موذی malicious
آسیب رسان (کد) malicious 
بدافزار دُژافزار malware
کاهش دادن mitigate
مبهم سازی obfuscation
آنلاین online
اپراتور operator 
بیرون رونده outgoing
اضافه بار overload
مالک owner
وصله patch
محموله payload
طعمه گذاری شده phishing
خط مشی policy
کلید خصوصی private key
اختیارات privilege
اختیارات لازم privileges required
پروتکل protocol
نایب proxy
راه اندازی مجدد reboot
بازگشت recursion
بازپخش relay
از راه دور remotely
بازیابی کردن restore
لغو کردن revoke
مسیریاب router
وسعت، حوزه scope
کلید جلسه session key
شدت severity
گوشی هوشمند smartphone
سامانه system
طرف ثالث third-party 
ابزار tool
ترویان Trojan
مورد وثوق – ثقه trusted 
اشاره‌گر تعریف نشده undefined pointer
پاک کردن uninstalling
وصله نشده unpatched
به روز رسانی update
بارگذاری upload
تعاملات کاربر user interaction
بررسی کردن – تحقیق کردن صحت verify
آسیب پذیری vulnerability
آسیب پذیر vulnerable
ضعف weakness