سرویس اصلی سامانه کلاه‌سفید، برگزاری مسابقات کشف باگ است. در مسابقات کشف باگ نرم‌افزار، سامانه یا پورتال خود را در معرض ارزیابی طیف وسیعی از متخصصین قرار می‌دهید. درصورتی‌که مایل به برگزاری مسابقه کشف باگ برای سامانه خود هستید، کافی است به‌عنوان یک کاربر سازمانی در سایت ثبت‌نام کرده و مبلغی را به‌عنوان جوایز مسابقه در سایت ودیعه بگذارید. درصورتی‌که باگی در سامانه شما کشف شود، پس از ارزیابی و تائید آن توسط داوران، مبلغ آن باگ از ودیعه پرداختی کسر و به متخصص پرداخت خواهد شد. درصورتی‌که سامانه شما امن باشد، تنها مبلغ جزئی جهت برگزاری مسابقه خواهید پرداخت و ودیعه پرداختی شما قابل عودت یا استفاده برای مسابقات دیگر است.

آدرس سامانه:

https://www.kolahsefid.org