اخبار

۱۹خرداد ۱۳۹۹

دژافزار جدید ComRAT از جیمیل استفاده می‌کند تا دستورات را دریافت و داده‌ها را Exfiltrate کند.

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۱۹|اخبار امنیتی|بدون ديدگاه

۱۸خرداد ۱۳۹۹

یکی دیگر از باج‌گیر ‌افزارهای منتشر شده از خانواده‌ی باج‌افزارهای Phobos: باج‎ افزار MerlinWebster@aol.com

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۱۸|مقالات|بدون ديدگاه

۱۸خرداد ۱۳۹۹

طوفان باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU همچنین ادامه دارد: باج‌افزار PEZI

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۱۸|مقالات|بدون ديدگاه

۱۸خرداد ۱۳۹۹

طوفان باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU همچنین ادامه دارد: باج‌افزار NLAH

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۱۸|مقالات|بدون ديدگاه

۱۸خرداد ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر ‌افزار منتشر شده از خانواده‌ی باج‌افزارهای Dharma: باج‎ افزار PGP

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۱۸|مقالات|بدون ديدگاه

۶خرداد ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر افزار منتشر شده از باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار COVM

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۰۶|مقالات|۲ ديدگاه

۶خرداد ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر افزار منتشر شده از باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار KOTI

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۰۶|مقالات|۴ ديدگاه

۲۴اردیبهشت ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر افزار منتشر شده از باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار MZLQ

توسط |۱۳۹۹/۰۲/۲۴|مقالات|۲ ديدگاه

۲۴اردیبهشت ۱۳۹۹

چگونه باج‌گیر افزار KJHslgjkjdfg را از روی سیستم خود پاک کنیم؟ آیا بازیابی فایل‌های رمز شده امکان‌پذیر است؟

توسط |۱۳۹۹/۰۲/۲۴|مقالات|بدون ديدگاه

۲۱اردیبهشت ۱۳۹۹

نحوه پاک کردن و بازیابی فایل‌های رمز شده توسط باج‌گیر افزار QEWE

توسط |۱۳۹۹/۰۲/۲۱|مقالات|بدون ديدگاه