اخبار

۳تیر ۱۳۹۹

باج‌افزار Avaddon: افزودن پسوند avdn به انتهای فایل‌ها و درخواست باج ۱۵۰ تا ۳۵۰ دلاری

توسط |۱۳۹۹/۰۴/۰۳|مقالات|بدون ديدگاه

۳۱خرداد ۱۳۹۹

مایکروسافت وصله‌های امنیتی ژوئن ۲۰۲۰ خود را برای وصله کردن ۱۲۹ آسیب‌پذیری منتشر کرد.

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۳۱|آسیب پذیری ها|بدون ديدگاه

۲۹خرداد ۱۳۹۹

طوفان باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU همچنین ادامه دارد: باج‌افزار USAM

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۲۹|مقالات|بدون ديدگاه

۲۷خرداد ۱۳۹۹

طوفان باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU همچنین ادامه دارد: باج‌افزار KKLL

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۲۷|مقالات|بدون ديدگاه

۲۷خرداد ۱۳۹۹

طوفان باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU همچنین ادامه دارد: باج‌افزار NYPD

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۲۷|مقالات|بدون ديدگاه

۲۷خرداد ۱۳۹۹

یکی دیگر از باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU: باج‌افزار brusaf

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۲۷|مقالات|بدون ديدگاه

۲۶خرداد ۱۳۹۹

SMBleed: یک آسیب‌پذیری حیاتی جدید که روی پروتکل SMB ویندوز تأثیر می‌گذارد.

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۲۶|آسیب پذیری ها|بدون ديدگاه

۲۱خرداد ۱۳۹۹

آخرین باج‌گیر ‌افزار منتشر شده از خانواده‌ی باج‌افزارهای Dharma: باج‎ افزار NCOV

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۲۱|مقالات|بدون ديدگاه

۲۱خرداد ۱۳۹۹

طوفان باج‌گیر افزارهای خانواده‌ی STOP/DJVU همچنین ادامه دارد: باج‌افزار ZWER

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۲۱|مقالات|۵ ديدگاه

۲۱خرداد ۱۳۹۹

نقص حیاتی در VMware Cloud Director به مهاجمان اجازه می‌دهد تا کنترل سرورهای شرکت را در اختیار گیرند.

توسط |۱۳۹۹/۰۳/۲۱|آسیب پذیری ها|بدون ديدگاه