۲۵تیر ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Kkia

توسط |۱۴۰۱/۰۴/۲۵|مقالات|بدون ديدگاه

۳۱خرداد ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Ufwj

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۳۱|مقالات|بدون ديدگاه

۳۰خرداد ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Bbzz

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۳۰|مقالات|بدون ديدگاه

۱۷خرداد ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Jhgn

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۱۷|مقالات|بدون ديدگاه

۸خرداد ۱۴۰۱

باج‌گیر افزار Puma همچنان در حال آلوده کردن سیستم‌ها و رمزگذاری فایل‌ها

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۰۸|مقالات|بدون ديدگاه

۵خرداد ۱۴۰۱

یکی دیگر از باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Avyu

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۰۵|مقالات|۲ ديدگاه

۳خرداد ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Fefg

توسط |۱۴۰۱/۰۳/۰۳|مقالات|بدون ديدگاه

۷فروردین ۱۴۰۱

نتایج مطالعه شکار تهدیدات SANS 2020

توسط |۱۴۰۱/۰۱/۰۷|مقالات|بدون ديدگاه

۲۱اسفند ۱۴۰۰

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Iiof

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۲۱|مقالات|بدون ديدگاه

۱۸اسفند ۱۴۰۰

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار Tisc

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۱۸|مقالات|بدون ديدگاه