مقالات

۲۲تیر ۱۴۰۰

NEER: آلوده کردن سیستم‌ها با باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد.

توسط |۱۴۰۰/۰۴/۲۲|مقالات|بدون ديدگاه

۲۱تیر ۱۴۰۰

PIIQ: ادامه‌ی طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۴/۲۱|مقالات|بدون ديدگاه

۲۰تیر ۱۴۰۰

DDSG: ادامه‌ی طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۴/۲۰|مقالات|بدون ديدگاه

۹تیر ۱۴۰۰

MITRE ATT&CK™ چیست و چگونه کار می‌کند؟

توسط |۱۴۰۰/۰۴/۰۹|مقالات|بدون ديدگاه

۳۱خرداد ۱۴۰۰

IQLL: ادامه‌ی طوفان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۳/۳۱|مقالات|بدون ديدگاه

۳۱خرداد ۱۴۰۰

SSPQ: باج‌گیرافزاری دیگر از باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۳/۳۱|مقالات|بدون ديدگاه

۲۵خرداد ۱۴۰۰

NAKW: باج‌گیرافزاری از خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۳/۲۵|مقالات|بدون ديدگاه

۲۳خرداد ۱۴۰۰

باج‌گیر افزار ReadMe نوعی جدید از باج‌افزارهای خانواده LolKek، آیا امکان بازیابی فایل‌ها وجود دارد؟

توسط |۱۴۰۰/۰۳/۲۳|مقالات|بدون ديدگاه

۲۷اردیبهشت ۱۴۰۰

norvas: باج‌گیرافزاری از خانواده STOP/DJVU

توسط |۱۴۰۰/۰۲/۲۷|مقالات|بدون ديدگاه

۲۸فروردین ۱۴۰۰

باج‌گیر افزار CTB-Locker

توسط |۱۴۰۰/۰۱/۲۸|مقالات|بدون ديدگاه