۱۹مهر ۱۴۰۲

جولان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد: باج‌گیر افزار tgvv

توسط |۱۴۰۲/۰۷/۱۹|مقالات|بدون ديدگاه

۱۷مهر ۱۴۰۲

جولان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد: باج‌گیر افزار oohu

توسط |۱۴۰۲/۰۷/۱۷|مقالات|۱ ديدگاه

۵مهر ۱۴۰۲

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار wnlu

توسط |۱۴۰۲/۰۷/۰۵|مقالات|بدون ديدگاه

۱۷تیر ۱۴۰۲

کابوس بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار oovb

توسط |۱۴۰۲/۰۴/۱۷|مقالات|بدون ديدگاه

 

۳۱اردیبهشت ۱۴۰۲

جولان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد: باج‌گیر افزار ssoi

توسط |۱۴۰۲/۰۲/۳۱|مقالات|بدون ديدگاه

۳۱اردیبهشت ۱۴۰۲

جولان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU همچنان ادامه دارد: باج‌گیر افزار xatz

توسط |۱۴۰۲/۰۲/۳۱|مقالات|بدون ديدگاه

۲۸مهر ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار ofoq

توسط |۱۴۰۱/۰۷/۲۸|مقالات|بدون ديدگاه

۲۷مهر ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار mmpu

توسط |۱۴۰۱/۰۷/۲۷|مقالات|بدون ديدگاه

۹شهریور ۱۴۰۱

طوفان بی‌پایان باج‌گیرافزارهای خانواده STOP/DJVU: باج‌گیر افزار qqlo

توسط |۱۴۰۱/۰۶/۰۹|مقالات|بدون ديدگاه

۱۹مرداد ۱۴۰۱

حقیقت در مورد False Positive ها در امنیت

توسط |۱۴۰۱/۰۵/۱۹|مقالات|بدون ديدگاه